“... και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρις…”

– ΠΡΑΞΕΙΣ 17:34

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις (ΚΣΔ) είναι ένας χριστιανικός οργανισμός που διαθέτει Ξενώνα στην Αθήνα και προσφέρει ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αποκατάστασης ψυχικού τραύματος (τρία έως επτά έτη) για γυναίκες 18-35 ετών οι οποίες έχουν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση και/ή σωματεμπορία ή κινδυνεύουν να θυματοποιηθούν. Η ολιστική προσέγγιση τού Προγράμματος τού ΚΣΔ έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγεί την πληθυσμιακή αυτή ομάδα σε πλήρη αποκατάσταση και επανένταξη στην κοινωνία αντιμετωπίζοντας τις ακόλουθες ανάγκες:

 

 1. Ψυχική Υγεία
  Αντιμετώπιση Τραύματος και φροντίδα Ψυχικής Υγείας

 2. Προσωπική Aνάπτυξη
  Δεξιότητες ζωής, Προσωπικοί Στόχοι, Διαχείριση Σχέσεων, Γονικές Δεξιότητες

 3. Αντιμετώπιση Φτώχειας
  Επαγγελματική Κατάρτιση για ένταξη στο Εργατικό Δυναμικό

 4. Σωματική Υγεία
  Πρόσβαση σε Ιατρικές Υπηρεσίες και Καθημερινή Υγιεινή

 5. Κοινωνική Κατάσταση
  Πρόσβαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες - Δημόσια έγγραφα - Κοινωνική ένταξη

Το ΚΣΔ εξυπηρετεί γυναίκες από ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικού υπόβαθρου, αναλαμβάνοντας, ωστόσο, υποθέσεις με μοναδικό σκοπό την παροχή ενός περιβάλλοντος –φιλοξενία σε Ξενώνα και Κέντρο Ημέρας– που προάγει τη μακρόχρονη αποκατάσταση. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΣΔ είναι προσαρμοσμένες για γυναίκες πρόσφυγες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή ανύπαντρες μητέρες – χωρίς να εξαντλούνται στην κατηγορία αυτή.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

yannis-papanastasopoulos-355965.jpg

ΣΚΟΠΟΣ

Αποκατάσταση & αυτονομία

γυναικών –και των παιδιών τους–
που έχουν επιζήσει διακίνησης &
σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Για τον λόγο αυτόν: 

 1. Παρέχουμε μακροχρόνια φιλοξενία σε ένα ασφαλές και υγιές κοινοτικό περιβάλλον.

 2. Προσφέρουμε ένα μακροπρόθεσμο, ολιστικό πρόγραμμα ώστε να σταθούν αυτόνομα στην κοινωνία.

 3. Εκπαιδεύουμε, συνάπτουμε συνεργασίες και ευαισθητοποιούμε την ευρύτερη κοινότητα για τις εξειδικευμένες ανάγκες αυτής της πληθυσμιακής ομάδας. 

ΟΡΑΜΑ

Μια ζωή αποκατάστασης κι ελευθερίας
για κάθε γυναίκα με τα παιδιά της
που έχει επιζήσει σεξουαλικής εκμετάλλευσης,
και διακίνησης.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

 

Για δέκα περίπου χρόνια η Ντίνα -ιδρύτρια του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις- υπηρέτησε εθελοντικά γυναίκες που βίωναν εκμετάλλευση και σωματεμπορία, σε ορισμένους από τους 300 οίκους ανοχής της Αθήνας. Τότε διαπίστωσε πως όποια γυναίκα αποφασίζει να σταματήσει την πορνεία, έχει τεράστια εμπόδια να αντιμετωπίσει. Οι περισσότερες γυναίκες βρίσκονται μακριά από την οικογένειά τους, χωρίς χρήματα, χωρίς επίσημα χαρτιά, δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και δεν έχουν σχεδόν καμία εκπαίδευση. Συνειδητοποίησε, λοιπόν, ότι χρειαζόταν να γίνει κάτι παραπάνω. Για χρόνια προσευχόταν να της δοθεί η ευκαιρία να προσφέρει σε αυτές τις γυναίκες ένα μέρος για να βρουν την ελευθερία τους, να γευτούν την αποκατάσταση από τη χρόνια τραυματική τους πραγματικότητα και να ζήσουν αυτόνομες μέσα στην κοινωνία.

Η Ντίνα είχε τον οραματισμό ενός οργανισμού – ενός μέρους όπου οι επιζήσασες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και διακίνησης θα μπορούσαν να ζήσουν με ασφάλεια ενώ παράλληλα θα εξοπλίζονταν με συναισθηματικές και πρακτικές δεξιότητες ζωής που θα τους έδιναν τη δυνατότητα να επανενταχθούν, τελικά, στην κοινωνία. Αξιολόγησε και επισκέφθηκε σχετικά προγράμματα στη Βόρεια Αμερική.

 

Το 2015, υιοθέτησε το πρόγραμμα του οργανισμού SA Foundation στον Καναδά, χάρη στη λεπτομερή οργάνωσή του, τη μακρόχρονη διάρκειά του και τα αποτελέσματα που έχει στη ζωή των μελών του. Έκανε τα πρώτα βήματα εφαρμογής αυτού του μοντέλου Προγράμματος καλώντας επτά γυναίκες που ενστερνίστηκαν το όραμά της, να σχηματίσουν το νομικό σώμα του ΚΣΔ. Από τον Μάιο του 2016, το ΚΣΔ συνιστά μια μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Αθήνα. Το όραμά της έγινε πραγματικότητα, αφού βρέθηκε κατάλληλο σπίτι που ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε πλήρως με στόχο να φιλοξενήσει τα μέλη του Προγράμματος Φιλοξενίας, του Ημερήσιου Προγράμματος, καθώς και τα Γραφεία του Οργανισμού. Το Ημερήσιο Πρόγραμμα ξεκίνησε στις 15 Απριλίου 2016, ενώ τον Μάιο οι πρώτες ωφελούμενες μετακόμισαν στον Ξενώνα.

 

Από τη μέρα που άνοιξε τις πόρτες του, το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή ανάπτυξη. Καθώς παρέστη ανάγκη παρακολούθησης του Προγράμματος από περισσότερες ωφελούμενες, δημιουργήθηκαν επιπλέον χώροι φιλοξενίας. Έτσι, τον Μάιο του 2017, τα Γραφεία του Οργανισμού και το Ημερήσιο Πρόγραμμα μεταφέρθηκαν σε ένα καινούργιο και μεγαλύτερο κτίριο.

 

Τέσσερα χρόνια αφότου το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις ξεκίνησε τη λειτουργία του, 20 γυναίκες αναζήτησαν και βρήκαν αποκατάσταση από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σωματεμπορία. Οι μητέρες 24 μωρών/παιδιών συνολικά συμμετείχαν στο πρόγραμμα, 11 μωρά γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής των ωφελουμένων στο Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του Προγράμματός μας, επισκεφθείτε τη σελίδα Αποτελέσματα Προγράμματος.

Το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις βασίζεται στη χριστιανική κληρονομιά η οποία παρέχει ασφάλεια σε αυτόν που βρίσκεται σε κατάσταση ευαλωτότητας, καθώς και φροντίδα σε αυτόν που βρίσκεται σε ανάγκη. Για πολλές από τις ωφελούμενές μας που έχουν βιώσει σεξουαλική εκμετάλλευση και διακίνηση, το Δάμαρις είναι το πρώτο καταφύγιο στο οποίο βιώνουν αγάπη και τελικά βρίσκουν ελπίδα και σκοπό. O οργανισμός πήρε το όνομά του προς τιμήν της πρώτης γυναίκας που έγινε χριστιανή και λεγόταν Δάμαρις, όταν ο Απόστολος Παύλος κήρυξε στην Αθήνα.