top of page

Το Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που παρέχει ένα μακροχρόνιο Πρόγραμμα Φιλοξενίας και Αποκατάστασης για γυναίκες –και τα παιδιά τους-  που έχουν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση και διακίνηση.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Το ΚΣΔ παρέχει ασφαλή φιλοξενία σε μη γνωστοποιημένες τοποθεσίες σε γυναίκες επιζήσασες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και διακίνησης. Σκοπός μας είναι η παροχή ενός προστατευόμενου περιβάλλοντος για τις φιλοξενούμενές μας και τα μικρά παιδιά τους, ώστε να βιώσουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία το ταξίδι αποκατάστασής τους. 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παράλληλα με το Πρόγραμμα Φιλοξενίας μας, το ΚΣΔ παρέχει ένα μακροχρόνιο Ημερήσιο Πρόγραμμα Αποκατάστασης που αποτελείται από τρεις φάσεις. Σκοπός μας είναι, ταυτόχρονα με την εσωτερική θεραπεία, να εξοπλίσουμε πλήρως τις ωφελούμενές μας με τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής για να ξαναρχίσουν με αυτονομία και να επιτύχουν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Διαδικασία
Εισδοχής

Οι παραπομπές στο ΚΣΔ γίνονται από οργανισμούς στην Ελλάδα που απευθύνονται σε γυναίκες στον δρόμο ή σε καταυλισμούς προσφύγων, καθώς και από τα Ηνωμένα Έθνη. To προσωπικό μας προχωρά σε περαιτέρω επικοινωνία με τις παραπομπές αυτές και αξιολόγηση. Οι περιπτώσεις που ανήκουν στην πληθυσμιακή ομάδα που βοηθούμε και παράλληλα πληρούν τα κριτήρια για την παρακολούθηση των προγραμμάτων μας, ξεκινούν τη διαδικασία συνέντευξης. Όσες ταιριάζουν στο προφίλ των ωφελουμένων του ΚΣΔ και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, μετακομίζουν στον Ξενώνα. 

Πρόγραμμα
Φιλοξενίας

Το Πρόγραμμα Φιλοξενίας του ΚΣΔ παρέχει Ξενώνα υπό μορφή κατοικίας σε μη γνωστοποιημένες περιοχές, και έχει δυνατότητα φιλοξενίας 14 ωφελουμένων μαζί με τα παιδιά τους. Προσφέρουμε σε κάθε φιλοξενούμενή μας υπνοδωμάτιο που μοιράζεται με αλλές ωφελούμενες, βεράντα και κοινόχρηστους χώρους που περιλαμβάνουν την κουζίνα, το σαλόνι και δύο μπάνια. Έχει προβλεφθεί, επίσης, ένας χώρος για να παίζουν τα παιδιά και να χαλαρώνουν οι φιλοξενούμενές μας, στη σκεπαστή οροφή με κήπο που διαθέτει ο ένας εκ των δύο Ξενώνων. Πιστεύουμε ότι ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον είναι απαραίτητο ώστε οι ωφελούμενές μας να πραγματοποιήσουν το ταξίδι αποκατάστασής τους.  

Πρόγραμμα
Μεταβατικής Στέγασης

Αφού οι ωφελούμενες ολοκληρώσουν τη Φάση Ι, παρέχουμε μεταβατική στέγαση σε διαμέρισμα σε όσες θελήσουν να εισέλθουν στη Φάση ΙΙ. Το Πρόγραμμα Μεταβατικής Στέγασης έχει σχεδιαστεί με στόχο να βοηθήσει τη μετάβαση ατόμων και οικογενειών από το προστατευόμενο και αυστηρά οργανωμένο περιβάλλον ενός Ξενώνα, σε ένα άλλο που προάγει ενεργά την αυτονομία. Σε αυτό το στάδιο του προγράμματος, οι κοπέλες ολοκληρώνουν παράλληλα την επαγγελματική τους εκπαίδευση και πρακτική.

Hospitality Program

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρώτη Φάση

Χρονική διάρκεια – Έξι έως δώδεκα μήνες

Μετά την εγκατάστασή τους στον Ξενώνα, οι καινούργιες ωφελούμενες ξεκινούν τη συμμετοχή τους στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας. Εξοπλίζονται με δεξιότητες ζωής συμμετέχοντας σε μαθήματα όπως γονικές δεξιότητες, διαχείριση χρημάτων, διαχείριση θυμού, μαθήματα Ελληνικών και το πρόγραμμα αποκατάστασης των 12 Βημάτων. Αυτή η φάση διαρκεί από έξι μήνες έως έναν χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες και την προσωπική πρόοδο κάθε ωφελούμενης. Επίσης παρέχουμε επαγγελματική εκπαίδευση και ενδυνάμωση στις νέες ωφελούμενές μας μέσω του προγράμματος δημιουργίας χειροποίητων βραχιολιών του ΚΣΔ. Τα βραχιόλια διατίθενται στα γραφεία μας, κατόπιν παραγγελίας μέσω e-mail, σε εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΚΣΔ, καθώς και στο επικείμενο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Δεύτερη Φάση

Χρονική διάρκεια – Έξι έως δώδεκα μήνες

Οι ωφελούμενες αναμένεται να περάσουν στο πρόγραμμα της Μεταβατικής Στέγασης ή της αυτόνομης διαβίωσης, ενώ παράλληλα ξεκινούν το πρόγραμμα επαγγελματικής μαθητείας μας στον τομέα που επιλέγουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Όσες επιθυμούν να εκπαιδευτούν στη φύλαξη παιδιών, έχουν επίσης την ευκαιρία να το κάνουν μέσω της Υπηρεσίας Φύλαξης παιδιών που παρέχεται στα κεντρικά μας γραφεία. Η υπηρεσία αυτή δεν απευθύνεται στο κοινό, καθώς παρέχεται αποκλειστικά στα παιδιά των ωφελουμένων και του προσωπικού μας. Συνεργαζόμαστε με άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ελληνικές επιχειρήσεις για την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όσες συμμετέχουν στη δεύτερη φάση.

Τρίτη Φάση

Χρονική διάρκεια – Τρία έως επτά χρόνια

Όσες ολοκληρώνουν τις προηγούμενες φάσεις, εισέρχονται στο στάδιο της επιμέλειας από τον οργανισμό με την παράλληλη προσαρμογή τους στην αυτόνομη διαβίωση απολαμβάνοντας τη φροντίδα μιας κοινότητας που τις περιβάλλει σαν οικογένεια. Μετέπειτα Φροντίδα ονομάζεται η επίσημη υπηρεσία υποστήριξης διαρκείας που παρέχεται στις ωφελούμενες που έχουν ολοκληρώσει ή αποχωρήσει από τα προγράμματα του ΚΣΔ. Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος είναι σημαντικό οι ωφελούμενές μας να αποκτήσουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια κοινότητα και να γνωρίζουν ότι η κοινότητα αυτή πραγματικά νοιάζεται γι’ αυτές. Ακόμη κι όταν ολοκληρώνουν τα επίσημα προγράμματα που προσφέρονται από το ΚΣΔ, συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωπες με προκλήσεις που αφορούν την προσαρμογή τους στην ευρύτερη κοινωνία και την επιτυχία τους στη ζωή. Με την καθοδήγηση του προσωπικού και των εθελοντών του προγράμματος της Μετέπειτα Φροντίδας, τους προσφέρεται η υποστήριξη που χρειάζονται για να υπερκεράσουν τέτοιες προκλήσεις. 

Recovery Day Program
bottom of page