top of page

Οι αξίες αποκατάστασης που πιστεύουμε.

Οι αρχές και αξίες που διέπουν τις δράσεις του προγράμματος αποκατάστασής μας.

leighann-renee-799312-unsplash.jpg
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πιστεύουμε ότι, από τη στιγμή που οι ωφελούμενες είναι έτοιμες να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους με την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα, θα πρέπει να τους δίνεται η ευκαιρία να μάθουν να παίρνουν την ευθύνη για να φέρουν σε πέρας το πρόγραμμα για την αποκατάστασή τους και να δείχνουν αφοσίωση σε αυτό. Η θεραπεία είναι σαν ένα αργό ταξίδι, γι΄ αυτό μέσω των υπηρεσιών που παρέχουμε εξασκούμαστε στην υπομονή καλύπτοντας τις ανάγκες μιας μακρόχρονης αποκατάστασης.

sarah-shaffer-729175-unsplash.jpg
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η απόκτηση και η επιτυχής εξάσκηση δεξιοτήτων είναι απαραίτητα για τις ωφελούμενες του προγράμματος ώστε να γίνουν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας. Έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματός μας παρέχουμε εκπαίδευση για την ανάπτυξη τόσο των οριζόντιων (soft skills ) όσο και των κάθετων δεξιοτήτων (hard skills), προετοιμάζοντας τις φιλοξενούμενές μας για την αγορά εργασίας και παράλληλα εξοπλίζοντάς τες για προσωπική βελτίωση και πρόοδο.

IMG_8093.jpg
ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ

Πιστεύουμε ότι ένα ασφαλές περιβάλλον προάγει την ποιότητα ζωής που είναι απαραίτητη για την επιτυχία. Το πρόγραμμά μας διεξάγεται σε χώρους που αντανακλούν τις προδιαγραφές της ποιότητας ζωής που επιθυμούμε για τον εαυτό μας. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον που διέπεται από κανονισμούς οι οποίοι, όταν ακολουθούνται, συνεπάγονται ασφάλεια για τις φιλοξενούμενές μας.

IMG_0106.jpg
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Πιστεύουμε ότι η επανένταξη στην κοινωνία είναι μια διαδικασία που απαιτεί θέληση και χρόνο. Γι’ αυτό κρίνονται απαραίτητες δεξιότητες όπως μαθήματα Ελληνικών και πολιτισμικού προσανατολισμού, παράλληλα με τη σταδιακή εξοικείωση με τον ελληνικό πολιτισμό και τη ζωή στη χώρα, στο πλαίσιο μιας ασφαλούς κοινότητας.

jenna-christina-364584-unsplash.jpg
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Πιστεύουμε ότι οι ωφελούμενές μας έχουν δυνατότητες και ταλέντα να ανακαλύψουν και να ξεδιπλώσουν στη ζωή τους. Δημιουργούμε προγράμματα και υπηρεσίες που επικεντρώνονται στα δυνατά τους σημεία και όχι στις αδυναμίες τους δίνοντας έμφαση, παράλληλα, στις επιτυχίες και όχι στις αποτυχίες τους.

tanaphong-toochinda-267381-unsplash.jpg
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Πιστεύουμε ότι μια κοινότητα αποκατάστασης μπορεί να θέσει τέλος σε κύκλους ζωής στην οικογένεια που δεν είναι υγιείς τους οποίους συχνά έχουν βιώσει οι ωφελούμενές μας και τα παιδιά τους. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων που αφορούν γονικές δεξιότητες, με στόχο οι νέες γενιές να μεγαλώσουν με ευθύνη και επιμέλεια.

Οι αρχές του οργανισμού μας.

Οι αρχές και αξίες που διέπουν τις δράσεις του προγράμματος αποκατάστασής μας.

1. ΌΡΑΜΑ
Ως χριστιανική κοινότητα αποκατάστασης, πιστεύουμε στη σημασία του οράματός μας το οποίο επικεντρώνεται στην υπηρεσία και την προσωπική αποκατάσταση σε κοινοτικό πλαίσιο, καθώς ακολουθούμε το Μιχαίας 6:8 – «Να πράττουν το δίκαιο, να αγαπούν το έλεος και να βαδίζουν ταπεινά με τον Κύριό τους»
 

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στο ΚΣΔ πιστεύουμε στη σημασία της θεραπείας και αγωνιζόμαστε να αναπτύξουμε μια παράδοση εσωτερικής αποκατάστασης. Για να προάγουμε αυτήν την παράδοση, το προσωπικό του Δάμαρις επίσης συμμετέχει σε πρόγραμμα αποκατάστασης των 12 Βημάτων. Η συμβολή μας στην προσωπική αποκατάσταση των μελών του προσωπικού μας πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας και ότι παράλληλα αποτελεί ένα μέσο συσχέτισής τους με το μακρόχρονο θεραπευτικό ταξίδι το οποίο διανύουν οι ωφελούμενες του προγράμματός μας.
 

3. ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στο ΚΣΔ εφαρμόζουμε την αρχή της Ανωνυμίας με στόχο να προάγουμε ένα ασφαλές περιβάλλον αποκατάστασης το οποίο προστατεύει την ταυτότητα της ηγεσίας, του προσωπικού, των εθελοντών, των δωρητών και των ωφελουμένων μας. Δεν δημοσιοποιούμε σε καμία περίπτωση στοιχεία ταυτοποίησης ή φωτογραφίες των φιλοξενούμενών μας.
 

4. ΗΓΕΣΙΑ
Πιστεύουμε στη σημασία της ηγεσίας μέσω του παραδείγματος, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω του ρόλου μας ως φροντιστών που κάνουν το καλύτερο δυνατό να καλύψουν τις ανάγκες των άλλων πρωτίστως. Γι’ αυτό και συμμετέχουμε σε ειδικό πρόγραμμα πνευματικής διαμόρφωσης για το προσωπικό με έμφαση στις σχέσεις αλληλεπίδρασης, το οποίο μεταφράζεται σε μια δυναμική άσκηση ηγεσίας στο πλαίσιο του ρόλου μας στον οργανισμό. 
 

5. ΕΝΟΤΗΤΑ
Πιστεύουμε από κοινού σε ένα όραμα που βασίζεται στην υπηρεσία, την προσωπική αποκατάσταση και την κοινότητα. Πιστεύουμε πως όταν η βάση και το κέντρο είναι ο Χριστός,  τότε η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.
 

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ (Οικονομική βιωσιμότητα)
Πιστεύουμε πως για να είμαστε αποτελεσματικοί, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια αυτοσυντήρητη θεραπευτική κοινότητα που: 

  • Έχει πεποίθηση πως όταν ο Θεός καλεί, παράλληλα εξοπλίζει και παρέχει σύμφωνα με τις ανάγκες – μέρα με τη μέρα. 

  • Συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς ή ομάδες που έχουν διαφορετικές αρχές, με γνώμονα την πεποίθηση πως η συνεργασία δεν συνεπάγεται ενστερνισμό αρχών.

  • Χρησιμοποιεί σαφώς καθορισμένα βήματα για να προωθήσει την ανάπτυξη και εργάζεται με συνέπεια για να δημιουργήσει κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο την οικονομική βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τις ωφελούμενες του προγράμματος.
     

7. ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πιστεύουμε στη δημιουργία ενός δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο προάγει την ισότητα. Εφαρμόζουμε αυτήν την αρχή:

  • Ακολουθώντας τη Γραφή, που μας διδάσκει πώς να φερόμαστε με αλτρουϊσμό και υπηρεσία. 

  • Υλοποιώντας σωστά μελετημένους κανονισμούς για το ανθρώπινο δυναμικό, κώδικα δεοντολογίας και πολιτικές που προάγουν τη δικαιοσύνη και την ισότητα.
     

8. ΔΙΑΔΟΧΗ

Πιστεύουμε στην αρχή της εναλλαγής στην ηγεσία που σημαίνει παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και πνευματικής καθοδήγησης σε όλα τα επίπεδα της θεραπευτικής μας κοινότητας διασφαλίζοντας επιτυχημένη διαδοχή ηγεσίας σε όλες τις υπεύθυνες θέσεις και ενεργό συμμετοχή αυτής στο Πρόγραμμα της Μετέπειτα Φροντίδας. 

bottom of page